Wie zijn we?


De veranda maakt deel uit van vzw Freinetscholen Keerpunt.

Wat is keerpunt?

Op 2 september 2019 ging de vzw Freinetscholen Keerpunt van start met een bijzonder vernieuwend onderwijsproject in Vlaanderen. Onze naam is niet toevallig gekozen: door onze innovatieve aanpak willen we een halt toeroepen aan het toenemende fenomeen van schooluitval en schoolmoeheid in secundaire scholen. Zowel ouders als leerlingen vragen al geruime tijd naar scholen en leerprogramma’s die relevant, motiverend en niet wereldvreemd zijn. Bij de huidige generatie jongeren herkennen we veel creativiteit, positivisme en ondernemingszin. Door leerlingen heel sterk te betrekken bij de schoolwerking en hun eigen leertraject, willen we hen helpen om het allerbeste uit zichzelf en uit elkaar te halen.