Onze visie

De veranda maakt deel uit van

 

 

Wat is onze visie?

 

 

Keerpunt is een coöperatieve organisatie van verschillende kleinschalige scholen (vestigingen), verspreid over Vlaanderen, die samen een vernieuwende visie op de toekomst van ons secundair onderwijs delen. De bouwstenen van onze visie zijn:

  • Welbevinden van alle betrokkenen (leerlingen, team, ouders, partners) en aandacht voor het welbevinden van anderen
  • Persoonlijke ontwikkeling en groei (zelfstandigheid; kritisch denken; expressie en communicatie; emancipatie)
  • Coöperatie op alle niveaus
  • Wereldwijsheid (actief burgerschap; digitaal bewustzijn; kennis en inzicht in de wereld)